1 Rekisterinpitäjä
Nina Mujunen tmi / MOTIVATE Hyvinvointipalvelut
2607550-2
Harjumetsäntie 14
03250 Ojakkala

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nina Mujunen
nina@motivate.fi
Puhelin 045 646 1770

3 Rekisterin nimi
MOTIVATE Hyvinvointipalveluiden asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on MOTIVATE Hyvinvointipalveluiden asiakassuhteiden hoitaminen. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa MOTIVATEN ajankohtaisista kuulumisista, tapahtumista tai muista palveluista.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan tarpeen mukaan henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yhteisöasiakkaiden osalta henkilön edustama organisaatio.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on antanut yhteystietonsa ja suostumuksen yhteystietojen käyttöön joko
• asiakassuhteen syntyessä tai
• verkkosivuston lomakkeella

7 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä oleva henkilö voi milloin tahansa
• tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot.
• pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
• vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
• kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin.
• pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
• peruuttaa suostumuksen, jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen.
• vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
• tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelun, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteydenotto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. MOTIVATE Hyvinvointipalvelut vastaa viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin yhteydenottoihin.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei se ole tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
MOTIVATE Hyvinvointipalveluiden verkkosivuston käyttäjäseurannassa käytetään yhdysvaltalaista Google Analytics -ohjelmistoa. Sivustojen käyttöä koskevat tiedot välitetään Googlen palvelimille. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Verkkosivustojen käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja Google Analytics -ohjelman tietoturvasta: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fi

10 Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Kirjanpitoon liittyvät dokumentit säilytetään lakisääteisen ajan.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsittelevät MOTIVATE Hyvinvointipalveluiden työntekijät sekä yrityksen kirjanpitoa hoitava tilitoimisto. Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina.